Zvaigzne

13.12.2014

Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās

Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās, Un zemes tumsā savu gaismu nes, Mirdz neskaitāmi pulki debess lokā, Kā toreiz senatnē, pie Betlēmes. Caur gadu tūkstošiem mirdz […]
06.04.2013

Aiz loga ir tavas asaras un salauzta sirds

Aiz loga ir tavas asaras un salauzta sirds, Aiz loga ir redzama spoža zvaigzne, Kurā atspīd tavas acis, Tavā sirdī parādās laime, Un prieks no jauna […]
03.12.2012

Kad bēdīga tev sirds

Kad bēdīga tev sirds, Un zvaigznes tukši mirdz Mazs rūķītis jau klāt Ar tevi parunāt. (Iesūtīja: Simona)
31.10.2011

Aiz manis stāv zvaigznes. Ko tu man padarīsi?!

Aiz manis stāv zvaigznes. Ko tu man padarīsi?! /J. Rainis/
02.07.2011

Es tostu uzsaukšu par sniegavīru dārzā, Kam sniegpārsliņa burkānsnīpi skar, Par

Es tostu uzsaukšu par sniegavīru dārzā, Kam sniegpārsliņa burkānsnīpi skar, Par bišu dziesmiņu, par ziemu spožā krāsā, Par rotaļu, kur saulei jāuzvar! Es tostu uzsaukšu par […]
02.07.2011

Meitenes ir kā zvaigznes. Bet zvaigznes mirdz tikai naktī. Tad pacelsim glāzes un iedzersim

Meitenes ir kā zvaigznes. Bet zvaigznes mirdz tikai naktī. Tad pacelsim glāzes un iedzersim par skaidrām, mirdzošām naktīm!
02.07.2011

Cilvēks visumā ir daudz retāka parādība nekā zvaigzne. Tāpēc esi kā zvaigzne! Krīti

Cilvēks visumā ir daudz retāka parādība nekā zvaigzne. Tāpēc esi kā zvaigzne! Krīti, kamēr vēl spīdi. Vēlāk vairs neticēs, ka tu esi bijusi zvaigzne. Aizej, pirms […]
02.07.2011

Lai likteņa vēji Tevi paceļ tik augstu, ka vari ar zvaigznēm biedroties.

Lai likteņa vēji Tevi paceļ tik augstu, ka vari ar zvaigznēm biedroties.
02.07.2011

Nenogrimt mazajos ikdienas darbos un ikdienā nezaudēt zvaigznes!

Nenogrimt mazajos ikdienas darbos un ikdienā nezaudēt zvaigznes!