Bēdas

02.07.2011

Dalīts prieks – dubults prieks, dalīta bēda – pusbēda. Par jums, mani draugi! Par tiem

Dalīts prieks – dubults prieks, dalīta bēda – pusbēda. Par jums, mani draugi! Par tiem, kuri ir kopā gan priekos, gan bēdās!
02.07.2011

Zaudējumus iztukšo, taču mācies nelaimē neaizvērt sirdi un prātu. Ļauj dzīvei Tevi

Zaudējumus iztukšo, taču mācies nelaimē neaizvērt sirdi un prātu. Ļauj dzīvei Tevi atkal piepildīt! Bēdās tas šķiet neiespējami, bet jauni prieki gaida, lai aizpildītu tukšumu.
02.07.2011

Preiku, laimi spaiņiem smelt, Naudu lieliem maisiem velt, Veselību saglabāt, Visas bēdas

Preiku, laimi spaiņiem smelt, Naudu lieliem maisiem velt, Veselību saglabāt, Visas bēdas sabradāt!
02.07.2011

Ik rītu, lai kāds būtu laiks, Teic: saulei pretim eju! Un, lai cik tumšs Tev vaigs, Teic:

Ik rītu, lai kāds būtu laiks, Teic: saulei pretim eju! Un, lai cik tumšs Tev vaigs, Teic: es par bēdu smeju!
02.07.2011

Veiksmi darbā, naudiņu tarbā, bēdas nevienas, tik laimīgas dienas!

Veiksmi darbā, naudiņu tarbā, bēdas nevienas, tik laimīgas dienas!
02.07.2011

Diena pie dienas, gads pie gada Kā raibi dzīpari kamolā sienas Cieši jo cieši, lai bēdas

Diena pie dienas, gads pie gada Kā raibi dzīpari kamolā sienas Cieši jo cieši, lai bēdas nevienas Kā mezgli kamolā neiesienas. Šo kamolu dāvā Laimai šķetināt […]
02.07.2011

Es gribētu, lai manos spēkos būtu pasargāt Tevi no visām bēdām, jebkuras nelaimes

Es gribētu, lai manos spēkos būtu pasargāt Tevi no visām bēdām, jebkuras nelaimes, posta un neveiksmes. Bet tad Tu būtu nošķirts no citām šīs planētas būtnēm. […]
02.07.2011

Lai Tev palīdz seši velni – Divi balti, divi melni, un vēl divi puspelēki. Un ja paliek

Lai Tev palīdz seši velni – Divi balti, divi melni, un vēl divi puspelēki. Un ja paliek bēdīgs prāts, Tad lai palīdz velnēns kāds.
02.07.2011

Ja tev dzīvē gadās bēdas, Raksti tās uz kājas pēdas. Kā tu pēdu zemē liksi, Tā

Ja tev dzīvē gadās bēdas, Raksti tās uz kājas pēdas. Kā tu pēdu zemē liksi, Tā no bēdas vaļā tiksi.