Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās

Skaties aiz loga rūts
08.12.2014
Ziemsvētku rīts. Viss tik jauks un skaists
19.12.2014

Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās,
Un zemes tumsā savu gaismu nes,
Mirdz neskaitāmi pulki debess lokā,
Kā toreiz senatnē, pie Betlēmes.
Caur gadu tūkstošiem mirdz nenorimstot,
Šīs gaismiņas mums tad, kad zeme miegā dus.

(iesūtīja Inese)