Dalīts prieks – dubults prieks, dalīta bēda – pusbēda. Par jums, mani draugi! Par tiem

Rāpo maza maza skudriņa pa ceļu. Rāpo, rāpo, līdz nonāk līdz dzelzceļa sliedēm.
02.07.2011
Pastāv uzskats, ka vispirms jāapgūst teorija, tad var ķerties pie prakses. Mīlestībā
02.07.2011

Dalīts prieks – dubults prieks, dalīta bēda – pusbēda. Par jums, mani draugi! Par tiem, kuri ir kopā gan priekos, gan bēdās!