Ik rītu, lai kāds būtu laiks, Teic: saulei pretim eju! Un, lai cik tumšs Tev vaigs, Teic: