Veiksmi darbā, naudiņu tarbā, bēdas nevienas, tik laimīgas dienas!