Ja kāds no tevis grib šķirties Lai iet! Kas iet grib tas ja paliktu, Tik vairāk sāpes