Kā ābols zarā spulgo Un aicina pie sevis ciemos steigt Un…Es jau nāku Es viens pulkā