Vārds

02.07.2011

Neteic manim vārdu daudz, – Kas gan man no vārdiem tiek? Teic man dažus labus vārdus, Teic

Neteic manim vārdu daudz, – Kas gan man no vārdiem tiek? Teic man dažus labus vārdus, Teic man dažus saules vārdus, Kas man visu mīlēt liek. […]
02.07.2011

Ja tev ir tikai viens vārds, Pasaki to tā, lai kādam ar to būtu labi! Ja tev ir tikai viena

Ja tev ir tikai viens vārds, Pasaki to tā, lai kādam ar to būtu labi! Ja tev ir tikai viena dziesma, Nodziedi to tā, lai kādam […]
02.07.2011

Visi vārdi, visas dziesmas Skan tev šodien, Visis ziedi pļavās, dārzos, Šķiet, uz tavu

Visi vārdi, visas dziesmas Skan tev šodien, Visis ziedi pļavās, dārzos, Šķiet, uz tavu pusi māj.
02.07.2011

Gadi tā kā vārdu atbalss kokos, Kurus sapņotājs kāds maldīdamies sauc. Tie kā mākoņi

Gadi tā kā vārdu atbalss kokos, Kurus sapņotājs kāds maldīdamies sauc. Tie kā mākoņi, kas vīti zelta lokos, Līdzi putniem meklētājiem trauc!
02.07.2011

Tu esi panācis to bez pieskaršanās, Bez viena vārda, bez kādas zīmes Tu panāci to, būdams

Tu esi panācis to bez pieskaršanās, Bez viena vārda, bez kādas zīmes Tu panāci to, būdams tu pats, Varbūt tas arī nozīmē – būt draugam?
02.07.2011

Ejam mēs pa taciņu, Redzam sārtu jaciņu, …(vārds) ar grābeklēti Elpo svaigu skābeklīti.

Ejam mēs pa taciņu, Redzam sārtu jaciņu, …(vārds) ar grābeklēti Elpo svaigu skābeklīti.
02.07.2011

Nevar visus skaistos ziedus Savīt vienā vainagā, Nevar visus mīļus vārdus Pateikt vienā

Nevar visus skaistos ziedus Savīt vienā vainagā, Nevar visus mīļus vārdus Pateikt vienā pantiņā.
02.07.2011

Nav dzīve rožaina, ne salda, Tā arī rūgtus brīžus dod. Tad skarbi vārdi jāsavalda

Nav dzīve rožaina, ne salda, Tā arī rūgtus brīžus dod. Tad skarbi vārdi jāsavalda Un vaina sevī jāatrod!