Tālums

02.07.2011

Reiz man saule sirdī ausa un es to gribēju paturēt bet viņa to nevēlējās, jo es esot

Reiz man saule sirdī ausa un es to gribēju paturēt bet viņa to nevēlējās, jo es esot mēness un par tālu no viņas sirds.
02.07.2011

Sāpju sapnis, lai paliek par laimi manas ciešanas tālu lai jūt. tikai sūtu tev skumjas

Sāpju sapnis, lai paliek par laimi manas ciešanas tālu lai jūt. tikai sūtu tev skumjas un ilgas visu piedot nav iespeejams vairs.
02.07.2011

Vēl pēdējo reizi es nākšu, kad pavasarī virpuļos strauts. un pēdējās ardievas teikšu

Vēl pēdējo reizi es nākšu, kad pavasarī virpuļos strauts. un pēdējās ardievas teikšu un tālumā aiziešu draugs.
02.07.2011

Neskaiti lūgšanu vakara zvaigznei, Tā ir tik tālu, Ka nedzirdēs tevi, ne mani, Neskaiti

Neskaiti lūgšanu vakara zvaigznei, Tā ir tik tālu, Ka nedzirdēs tevi, ne mani, Neskaiti lūgšanu, Cerot,k a debesis sadzirdēs sāpošo tevī un manī. Pusnaktī vējš tā […]
02.07.2011

Cik skumji un drūmi sit sirds Caur asarām skats tālu mirdz Kad pēdējās cerības dziest

Cik skumji un drūmi sit sirds Caur asarām skats tālu mirdz Kad pēdējās cerības dziest Man atliek tik vērot un ciest.
02.07.2011

Manas domas tālumā lai klīst un pār taviem vaigiem siltiem kā lietus lāsītes lai līst.

Manas domas tālumā lai klīst un pār taviem vaigiem siltiem kā lietus lāsītes lai līst. //G.R.//
02.07.2011

Tais talēs svešajās, kur sapņi tikai mīt, tur reiz es gribēju, ko skaistu ieraudzīt.

Tais talēs svešajās, kur sapņi tikai mīt, tur reiz es gribēju, ko skaistu ieraudzīt. tais talēs svešajās, kur tagad esi tu, centies saskatīt skaistumu tajās, lai […]
02.07.2011

Pie akas aizliegtās es pielavījos klusi… Vien kliņģerīšu cers bij grodos ieaudzis..

Pie akas aizliegtās es pielavījos klusi… Vien kliņģerīšu cers bij grodos ieaudzis.. Es ilgi gudroju kā rokā dabūt to, par briesmām aizmirstot uz zemes nogūlos, un […]
02.07.2011

Samīļo mani ar tāluma rokām, Ar siltām acīm, domām nosapņotām! Samīļo mani! Tava

Samīļo mani ar tāluma rokām, Ar siltām acīm, domām nosapņotām! Samīļo mani! Tava balss to prot,vārdiem neskopojot! /M.Snipke/