Stars

02.07.2011

Balta, balta šodien diena, Laikam divas saules spīd. Jūsu mīlas pilnās sirdīs Silts

Balta, balta šodien diena, Laikam divas saules spīd. Jūsu mīlas pilnās sirdīs Silts un zeltains mirdzums krīt. Saudzējat šo gaismu abi, Draugi patiesi to vēl, Lai […]
02.07.2011

Caur gadu birzi dzīvē Tik vienreiz katrs iet. Šai gaitā vienīgajā Lai staro patiess

Caur gadu birzi dzīvē Tik vienreiz katrs iet. Šai gaitā vienīgajā Lai staro patiess prieks.
02.07.2011

Vecums trakumam nebūs par šķērsli, vecums jau arī aiz kalniem vēl vīd, Tagad tev labākie

Vecums trakumam nebūs par šķērsli, vecums jau arī aiz kalniem vēl vīd, Tagad tev labākie gadi tik sākas, acīs nemiera dzirksteles spīd. Par taviem gadiem pacelsim […]
02.07.2011

Lai Tev vienmēr siltas kājas Un, lai mājās gaida mājas. Zvaigznītes lai acīs spīd

Lai Tev vienmēr siltas kājas Un, lai mājās gaida mājas. Zvaigznītes lai acīs spīd, Kreisā kāja nepaslīd..
02.07.2011

Tukstoš dzidru saules staru Lai vēl ilgi dzīvē mirdz. Prieku, laimi, veselību Vēlam

Tukstoš dzidru saules staru Lai vēl ilgi dzīvē mirdz. Prieku, laimi, veselību Vēlam tev no visas sirds.
02.07.2011

Dienas vizot un līgojot gājušas – Tās kā buras gar krastmalu iet. Nu kā vēji pret rietu

Dienas vizot un līgojot gājušas – Tās kā buras gar krastmalu iet. Nu kā vēji pret rietu tās stājušas, Tikai sirds vēl – tā sapņo un […]
02.07.2011

Vecums trakumam nebūs par šķērsli, vecums jau arī aiz kalniem vēl vīd, Tagad tev

Vecums trakumam nebūs par šķērsli, vecums jau arī aiz kalniem vēl vīd, Tagad tev labākie gadi tik sākas, acīs nemiera dzirksteles spīd. Par taviem gadiem pacelsim […]
02.07.2011

Laimi, lai tā vienmēr blakus, Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd, Veselību, kas ir visiem

Laimi, lai tā vienmēr blakus, Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd, Veselību, kas ir visiem mīļa Dzīvesprieks lai garām neaizslīd. Sirsnīgs sveiciens dzimenītē!
02.07.2011

Lai pagātne ar vēju aizšalc tālu Un tagadne, kā saules stars lai mirdz. Un dzīve lai

Lai pagātne ar vēju aizšalc tālu Un tagadne, kā saules stars lai mirdz. Un dzīve lai Tev atnes visu, visu… Pēc kā tik ļoti ilgojās Tev […]