Stars

02.07.2011

Piespiest pie rūtīm lūpas un pieri Klajums lai pārredzams tiek, Lūkoties, cik uz skujiņām

Piespiest pie rūtīm lūpas un pieri Klajums lai pārredzams tiek, Lūkoties, cik uz skujiņām mierīgs Ziemsvētku vakarā snieg…. Lai visi būtu laimīgi, kā Ziemassvētku rūķīši! Lai […]
02.07.2011

Nakts iesviež zvaigžņu skaidas logā, Aiz aizkariem bāls mēness lūr, Lai Ziemassvētku

Nakts iesviež zvaigžņu skaidas logā, Aiz aizkariem bāls mēness lūr, Lai Ziemassvētku mīlestība Mums spēku, izturību bur! *** Slien Ziemassvētki zvaigžņu kāpnes Uz debesīm, kur Dievi […]
02.07.2011

Gribas aizdegt sveces pretī Ziemassvētkiem, Lai pār staru laipu viegli atnākt tiem, Lai

Gribas aizdegt sveces pretī Ziemassvētkiem, Lai pār staru laipu viegli atnākt tiem, Lai pār staru laipu baltas pārslas viz, Nesot zemei tuvāk klusās debesis.
02.07.2011

Viens stars no kupla zvaigžņu spieta, Mums katram tieši sirdī krīt, Jo tieši sirdī

Viens stars no kupla zvaigžņu spieta, Mums katram tieši sirdī krīt, Jo tieši sirdī ir tā vieta, Kur Ziemassvētku brīnums mīt!
02.07.2011

Tikai gadu šķirtnei pāri tikt manu mazputniņ, cīrulīt! Janvārī saule no citas puses

Tikai gadu šķirtnei pāri tikt manu mazputniņ, cīrulīt! Janvārī saule no citas puses – no mīlestības spīd!
02.07.2011

Raudzīties drošu skatu, Paturēt siltumu smaidā, Nosargāt laimi sirdī, Gribēt mazliet

Raudzīties drošu skatu, Paturēt siltumu smaidā, Nosargāt laimi sirdī, Gribēt mazliet vairāk par gribu, Starot mazliet tālāk par staru, Mīlēt ar mīlestību.
02.07.2011

Ja zvaigznei šonakt jānokrīt, lai krīt uz delnas manas! No mīlestības svece spīd un

Ja zvaigznei šonakt jānokrīt, lai krīt uz delnas manas! No mīlestības svece spīd un kūst uz no piedošanas. Nemūžam nesatumsīs galds, ko apmirdz sveces tikums balts!
02.07.2011

Viens zvaigžņu stars no zvaigžņu spieta Mums katram tieši sirdī krīt, Jo tieši sirdī

Viens zvaigžņu stars no zvaigžņu spieta Mums katram tieši sirdī krīt, Jo tieši sirdī ir tā vieta, Kur Ziemassvētku brīnums mīt!
02.07.2011

Lai saule un mēness gadiem spīd, Kā šodien ceļu apgaismojot, Un drauga balsi auss lai

Lai saule un mēness gadiem spīd, Kā šodien ceļu apgaismojot, Un drauga balsi auss lai dzird, Un sirdis dzīvo savā starpā Tikai par mīlu sarunājot!