Smaids

02.07.2011

Ja dzīve ir grūta, Pret visu ir naids, Tad labākais līdzeklis Visam ir smaids!

Ja dzīve ir grūta, Pret visu ir naids, Tad labākais līdzeklis Visam ir smaids!
02.07.2011

Ja sāpes smeldz tev krūtīs Ar smaidu dzīvē ej! Tad tici skumjas gaisīs Nāks stiprums

Ja sāpes smeldz tev krūtīs Ar smaidu dzīvē ej! Tad tici skumjas gaisīs Nāks stiprums dvēselei.
02.07.2011

Ja dzīvē ir grūti, Ja mostas naids, To projām sūti, Lai staro smaids!

Ja dzīvē ir grūti, Ja mostas naids, To projām sūti, Lai staro smaids!
02.07.2011

Ja tev dzīvē slikti klājas Sirsniņa uz bēdām stājas Atceries uz brīdi mani, Pasmaidi

Ja tev dzīvē slikti klājas Sirsniņa uz bēdām stājas Atceries uz brīdi mani, Pasmaidi, un viss būs labi! :)))