Sirdij

02.07.2011

Ziedus skaistākos Tev vēlos šodien dāvāt, Vai tad ziedi ir par daudz? Lai tie atgādina

Ziedus skaistākos Tev vēlos šodien dāvāt, Vai tad ziedi ir par daudz? Lai tie atgādina Tev par visu skaisto, Kas reiz bijis,ir un varbūt arī būs. […]
02.07.2011

Nes, mani laiks, Nes pretim jaunai dienai! Dod sirdij nebēdnību, Neļauj pārvērsties par

Nes, mani laiks, Nes pretim jaunai dienai! Dod sirdij nebēdnību, Neļauj pārvērsties par Staburadzi tai! Un dzīves prieka kausu piepildi līdz malām!
02.07.2011

Lai dienas kā bagātas vārpas krājas, Lai sirdī silti un labi klājas!

Lai dienas kā bagātas vārpas krājas, Lai sirdī silti un labi klājas!
02.07.2011

Pukst pilnīgi vesels rīts kā jauna sirds, kā brīvs ritms, un es gribu viņam līdzināties.

Pukst pilnīgi vesels rīts kā jauna sirds, kā brīvs ritms, un es gribu viņam līdzināties.
02.07.2011

Rītiem labas domas, Dienām darbu, kas piepilda sirdi, Vakariem svētīgu nogurumu…

Rītiem labas domas, Dienām darbu, kas piepilda sirdi, Vakariem svētīgu nogurumu…
02.07.2011

Zaudējumus iztukšo, taču mācies nelaimē neaizvērt sirdi un prātu. Ļauj dzīvei Tevi

Zaudējumus iztukšo, taču mācies nelaimē neaizvērt sirdi un prātu. Ļauj dzīvei Tevi atkal piepildīt! Bēdās tas šķiet neiespējami, bet jauni prieki gaida, lai aizpildītu tukšumu.
02.07.2011

Lai pagātne ar vējiem aizplūst tālēs, un tagadne kā saules stars lai mirdz, bet nākotne

Lai pagātne ar vējiem aizplūst tālēs, un tagadne kā saules stars lai mirdz, bet nākotne lai atnes to, ko ilgo sirds!
02.07.2011

Lai Tev vienmēr būtu mīloša sirds un arī modrs prāts!

Lai Tev vienmēr būtu mīloša sirds un arī modrs prāts!
02.07.2011

Vislabākā rota cilvēkam – laba sirds. Glabā to tīru kā pērli, lai mirdz!

Vislabākā rota cilvēkam – laba sirds. Glabā to tīru kā pērli, lai mirdz!