Balts

02.07.2011

Tik balts un kluss Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars Un siltām rokām skardams

Tik balts un kluss Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars Un siltām rokām skardams zemes telpu, Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars!
02.07.2011

Atver plaukstas, ļauj, lai baltas, tīras pārslas tajās krīt, Paņem visam gadam, visam

Atver plaukstas, ļauj, lai baltas, tīras pārslas tajās krīt, Paņem visam gadam, visam mūžam Baltu, tīru sniegu līdz!
02.07.2011

Sveces kvēl kā vadugunis zilgtas, Baltas dzirkstis egļu zaros snieg Un mēs vēlamies, lai

Sveces kvēl kā vadugunis zilgtas, Baltas dzirkstis egļu zaros snieg Un mēs vēlamies, lai visas ilgas Jaunā gadā piepildītas tiek!
02.07.2011

Mēness balts pa gaisu slīd Zvaigznes mirdzēdamas spīd Ziemassvētku vakars jauks Sniegā

Mēness balts pa gaisu slīd Zvaigznes mirdzēdamas spīd Ziemassvētku vakars jauks Sniegā ietīts mežs un lauks
02.07.2011

Kā eņģeļu asaras baltas Krīt pasaulei pāri sniegs Kūst dvēselē sakrātais saltums

Kā eņģeļu asaras baltas Krīt pasaulei pāri sniegs Kūst dvēselē sakrātais saltums Un sirdi pārņem prieks.
02.07.2011

Aizjūgšu es briežus staltus Un pie Tevis braukšu es Ceļā kokus, laukus saltus Tērpšu

Aizjūgšu es briežus staltus Un pie Tevis braukšu es Ceļā kokus, laukus saltus Tērpšu baltās seģenēs.
02.07.2011

Aizmieg zvēri, aizmieg putni Neaizmigsi tikai tu Tu, šai baltā ziemas naktī Sagaidīsi

Aizmieg zvēri, aizmieg putni Neaizmigsi tikai tu Tu, šai baltā ziemas naktī Sagaidīsi brīnumu.
02.07.2011

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām Un maigi dziedot pulkstenis skan Mirdz šur tur ciemos

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām Un maigi dziedot pulkstenis skan Mirdz šur tur ciemos ugunis Un sirds pukst aplaimoti man…
02.07.2011

Lauki balti, meži balti, klusi. Sirds sit gaisi, viegli: Ziema atnākusi Šajā dziļā mierā

Lauki balti, meži balti, klusi. Sirds sit gaisi, viegli: Ziema atnākusi Šajā dziļā mierā, Tu kā lazdas zars Ļauj, lai Tevi noliec sarmots sniega svars. Sudrabaina […]