Pēdējā gaitā

02.07.2011

Kas smagāks vēl var būt, Pa dzīves taku ejot, Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs.

Kas smagāks vēl var būt, Pa dzīves taku ejot, Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs.
02.07.2011

Vakars vēls-acīs parādās tavs tēls, acīs sniega pārslas birst, bet sirds bez tevis skumjās

Vakars vēls-acīs parādās tavs tēls, acīs sniega pārslas birst, bet sirds bez tevis skumjās mirst…
02.07.2011

Par tevi, tēvuzeme, cīnījos un cietu, Ļauj tagad tavā klēpī rast man miera vietu.

Par tevi, tēvuzeme, cīnījos un cietu, Ļauj tagad tavā klēpī rast man miera vietu.
02.07.2011

Es stāvu kruscelēs un jūtos samulsis. Es cenšos izlemt pats: Uz kuru pusi iet Un kādu

Es stāvu kruscelēs un jūtos samulsis. Es cenšos izlemt pats: Uz kuru pusi iet Un kādu dzīvi dzīvot. Aizbēgt no visa, kas mani Saista un nīst, […]
02.07.2011

Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba, Kad sirdī dziļi smeldz un sāp…

Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba, Kad sirdī dziļi smeldz un sāp…
02.07.2011

Cik bērnības sapņi ir skaisti! Cik skaisti tie spulgo un mirdz. Kā ziedi pa straumei tie

Cik bērnības sapņi ir skaisti! Cik skaisti tie spulgo un mirdz. Kā ziedi pa straumei tie aiziet Un ātri aiz atvara zūd!
02.07.2011

Šalkšu kā vējš tajā birztalā, Skanēšu putnu dziesmās, Atminas mirdzēs kā pavediens

Šalkšu kā vējš tajā birztalā, Skanēšu putnu dziesmās, Atminas mirdzēs kā pavediens Dziestošā vakara liesmā.
02.07.2011

Paliek balta ziedu taka, Rudens zelts zem kājām bērts. Un no dziļās laimes akas, Pasmelts

Paliek balta ziedu taka, Rudens zelts zem kājām bērts. Un no dziļās laimes akas, Pasmelts tik, cik atvēlēts…
02.07.2011

Bet pietrūkst vienas dzērves kāsī. Kam gaiša mīla krūtīs rūgst. Mums tieši tādas

Bet pietrūkst vienas dzērves kāsī. Kam gaiša mīla krūtīs rūgst. Mums tieši tādas dzērves trūkst. No sejas sejā vējš dzen rūgtu lāsi. Mums pietrūkst vienas dzērves […]