Pēdējā gaitā

02.07.2011

Neremdināmas bija manas dzīves alkas. Jā, kas tad bija dzīve? Nepielipt lietām, lidot

Neremdināmas bija manas dzīves alkas. Jā, kas tad bija dzīve? Nepielipt lietām, lidot pāri tām, Kalnā kāpšana bez mitas, Līdz atveras plaši apvāršņi.
02.07.2011

Runājiet ar mani klusu, Saudzīgāk kā citudienu. Šodien sirds man palikusi Smagāka par

Runājiet ar mani klusu, Saudzīgāk kā citudienu. Šodien sirds man palikusi Smagāka par sāpi vienu.
02.07.2011

Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst, Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz…

Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst, Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz…
02.07.2011

No mazām sāpēm sirdis raud, No lielām – top tik klusas. Aud savu mieru, aud, Kaut cērtas

No mazām sāpēm sirdis raud, No lielām – top tik klusas. Aud savu mieru, aud, Kaut cērtas asa krusa. Ieciet un nes daļu Kā lapu, kā […]
02.07.2011

Kas smagāks vēl var būt, Pa dzīves taku ejot, Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs.

Kas smagāks vēl var būt, Pa dzīves taku ejot, Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs.
02.07.2011

Nesen, tik nesen bijām vēl kopā, Līksmi kā dziesma mirkļi šie skan, Aizbrida tālāk

Nesen, tik nesen bijām vēl kopā, Līksmi kā dziesma mirkļi šie skan, Aizbrida tālāk laimīte skopā, Sirdīs vien rūgtais atmiņu zvans.
02.07.2011

Par tevi, tēvuzeme, cīnījos un cietu, Ļauj tagad tavā klēpī rast man miera vietu.

Par tevi, tēvuzeme, cīnījos un cietu, Ļauj tagad tavā klēpī rast man miera vietu.
02.07.2011

Lai paliek ābele ko iestādīju, Lai vārds, ko kādam teicu mierinot, Lai godīgs darbs

Lai paliek ābele ko iestādīju, Lai vārds, ko kādam teicu mierinot, Lai godīgs darbs, bez skaļuma ir ainags Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.
02.07.2011

Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba, Kad sirdī dziļi smeldz un sāp…

Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba, Kad sirdī dziļi smeldz un sāp…