Pēdējā gaitā

02.07.2011

Ies Cilvēks, līdz zeme to apņems Savās pēdējās skavās, Bet saule ik rudeni ziedēs

Ies Cilvēks, līdz zeme to apņems Savās pēdējās skavās, Bet saule ik rudeni ziedēs Viņa stādītās kļavās. /I.Ziedonis./
02.07.2011

Nezināmais mūs biedē, Bet to, kas bijsi ir labs, Nevar paslēpt zem ziediem, To mūžam

Nezināmais mūs biedē, Bet to, kas bijsi ir labs, Nevar paslēpt zem ziediem, To mūžam neatņems kaps.
02.07.2011

Mēs tikāmies kā ceļinieki sveši, Kas tālumā pa svešām zemēm klīst. Teic,kamdēļ

Mēs tikāmies kā ceļinieki sveši, Kas tālumā pa svešām zemēm klīst. Teic,kamdēļ nevaram mēs sveši šķirties, Teic,kamdēļ sirdī sāpju rasa līst!
02.07.2011

Vai atceries pēdējās vasaras sauli? Atceries,Tev atvērtā logā ieskrēja vējš. . .

Vai atceries pēdējās vasaras sauli? Atceries,Tev atvērtā logā ieskrēja vējš. . . Un Tavā pēdējā rudenī Gājputni kavējās aizlidot prom. Gulbji peldēja starpledus tumšajās lāmās, It […]
02.07.2011

Turp, kur tu aizgāji, apstājas laiks, Norima rūpes, sāpes un bēdas, Nu tavi darbi, asaras

Turp, kur tu aizgāji, apstājas laiks, Norima rūpes, sāpes un bēdas, Nu tavi darbi, asaras, prieks Snigs mūsu atmiņās balti kā sniegs.
02.07.2011

Dieviņ, iededz vakarzvaigzni Zemes bērns uz mājām iet…

Dieviņ, iededz vakarzvaigzni Zemes bērns uz mājām iet…
02.07.2011

Tev liksies, ka durvīs kāds stāv, Bet manis tur nebūs Es akmenī, puķē un papīra lapā

Tev liksies, ka durvīs kāds stāv, Bet manis tur nebūs Es akmenī, puķē un papīra lapā būšu.
02.07.2011

Kas smagāks vēl var būt, Pa dzīves taku ejot, Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs.

Kas smagāks vēl var būt, Pa dzīves taku ejot, Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs.
02.07.2011

Vakars vēls-acīs parādās tavs tēls, acīs sniega pārslas birst, bet sirds bez tevis skumjās

Vakars vēls-acīs parādās tavs tēls, acīs sniega pārslas birst, bet sirds bez tevis skumjās mirst…