Pēdējā gaitā

02.07.2011

Šalciet klusi, dzimtie meži, Mūž dziesma begusies, Pāri sirdij apklusušai Zeme smilšu

Šalciet klusi, dzimtie meži, Mūž dziesma begusies, Pāri sirdij apklusušai Zeme smilšu sagšu klāj. (A.Balodis)
02.07.2011

Domas sāp.Un neapstājas. Domām šonakt gala nav. Akli logi. Tumša māja. Tumsā balta svece

Domas sāp.Un neapstājas. Domām šonakt gala nav. Akli logi. Tumša māja. Tumsā balta svece raud.
02.07.2011

Saule nenodzisa, Palika arī pasaule visa, Tikai cilvēks gāja, projām gāja Uz zemes mājām.

Saule nenodzisa, Palika arī pasaule visa, Tikai cilvēks gāja, projām gāja Uz zemes mājām. (D.Avotiņa)
02.07.2011

Sāp sirds, no tēva šķiroties, Kad viņa taka smilšu kalnā iet. (J.Rūsiņš)

Sāp sirds, no tēva šķiroties, Kad viņa taka smilšu kalnā iet. (J.Rūsiņš)
02.07.2011

Tais tālajās pļavās, Kur atmiņas zied, Tur vienmēr jūs mani satiksiet.

Tais tālajās pļavās, Kur atmiņas zied, Tur vienmēr jūs mani satiksiet.
02.07.2011

Lai paliek ābele, ko iestādīju, Un vārds ko kādam teicu mierinot, Lai godīgs darbs bez

Lai paliek ābele, ko iestādīju, Un vārds ko kādam teicu mierinot, Lai godīgs darbs bez saļuma ir vainags Pie zemes vārtiem, ko līdzi dot.
02.07.2011

Tālu gāju ilgu mūžu, Daudz darbiņu padarīju; Nu apsīka mani soļi Baltā smilšu kalniņa.

Tālu gāju ilgu mūžu, Daudz darbiņu padarīju; Nu apsīka mani soļi Baltā smilšu kalniņa.
02.07.2011

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo, Un siltums, ko izstaro sirds, Ts nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo, Un siltums, ko izstaro sirds, Ts nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
02.07.2011

Paliec, māt, smaidā, Paliec, māt, glāstā, Paliec jaukajā bērnības stāstā…

Paliec, māt, smaidā, Paliec, māt, glāstā, Paliec jaukajā bērnības stāstā…