Pēdējā gaitā

02.07.2011

Dusi saldi, mīļo tētiņ, Mūža miegs lai ir tev salds. Auklēs tevi rasa rīti, Ziedi klās

Dusi saldi, mīļo tētiņ, Mūža miegs lai ir tev salds. Auklēs tevi rasa rīti, Ziedi klās un sniedziņš balts.
02.07.2011

Saņem, labā Zemes māte, Vienu sirmu māmuliņu. Sasedz viņu silti, silti Savām smilšu

Saņem, labā Zemes māte, Vienu sirmu māmuliņu. Sasedz viņu silti, silti Savām smilšu villainēm.
02.07.2011

Ai, cik grūti, māmulīt, Tevi ceļā pavadīt! Vai trīs baltas smilšu saujas Varēs tevi

Ai, cik grūti, māmulīt, Tevi ceļā pavadīt! Vai trīs baltas smilšu saujas Varēs tevi sasildīt?
02.07.2011

Daudz darba stundu kopā nostaigājām, Gan prieku mēs, gan bēdas pratām kopā vīt, Bet

Daudz darba stundu kopā nostaigājām, Gan prieku mēs, gan bēdas pratām kopā vīt, Bet šodien mums no tevis jāatvadās, Bez tevis darba diena sāksies rīt. (F.Bārda)
02.07.2011

Dieviņ, iededz vakarzvaigzni Zemes bērns uz mājām iet…

Dieviņ, iededz vakarzvaigzni Zemes bērns uz mājām iet…
02.07.2011

Paliec, māt, smaidā, Paliec, māt, glāstā, Paliec jaukajā bērnības stāstā…

Paliec, māt, smaidā, Paliec, māt, glāstā, Paliec jaukajā bērnības stāstā…
02.07.2011

Tev liksies, ka durvīs kāds stāv, Bet manis tur nebūs Es akmenī, puķē un papīra lapā

Tev liksies, ka durvīs kāds stāv, Bet manis tur nebūs Es akmenī, puķē un papīra lapā būšu.
02.07.2011

Kur vārdus var rast, kas būtu mierinājums, Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz, Kad

Kur vārdus var rast, kas būtu mierinājums, Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz, Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums Un ardievas tik daudz kam jāpateic.
02.07.2011

Tais tālajās pļavās, Kur atmiņas zied, Tur vienmēr jūs mani satiksiet.

Tais tālajās pļavās, Kur atmiņas zied, Tur vienmēr jūs mani satiksiet.