Pēdējā gaitā

02.07.2011

Daudz darba stundu kopā nostaigājām, Gan prieku mēs, gan bēdas pratām kopā vīt, Bet

Daudz darba stundu kopā nostaigājām, Gan prieku mēs, gan bēdas pratām kopā vīt, Bet šodien mums no tevis jāatvadās, Bez tevis darba diena sāksies rīt. (F.Bārda)
02.07.2011

Grūti ceļi ieti, Dzīvē daudz ir ciests. Tagad visas sāpes Smilšu kopa sedz. (O.Vācietis)

Grūti ceļi ieti, Dzīvē daudz ir ciests. Tagad visas sāpes Smilšu kopa sedz. (O.Vācietis)
02.07.2011

Kāpēc ātri aiziet dziesma Kāpēc pēkšņi nāve skauj, Kāpēc gulda zemes klēpī To

Kāpēc ātri aiziet dziesma Kāpēc pēkšņi nāve skauj, Kāpēc gulda zemes klēpī To, ko darbs un dzīve sauc?
02.07.2011

Skumji noliec galvas priedes klusā’, Nolīst ziedos rīta mirdzums silts. Nošalc vēsma

Skumji noliec galvas priedes klusā’, Nolīst ziedos rīta mirdzums silts. Nošalc vēsma mierīga, lai dusa, Lai Tev viegla dzimtās zemes smilts.
02.07.2011

Tik liela, skaista pasaule, Bet tevim vairs tur vietas nava, Un klusā, tumšā pazemē, Mums

Tik liela, skaista pasaule, Bet tevim vairs tur vietas nava, Un klusā, tumšā pazemē, Mums jānes mīlsetība sava. (A.Dāle)
02.07.2011

Kaut varētu šo smilšu sauju nemest, Bet to vairs nevar, maijs bez tevis plauks. Ņem mūsu

Kaut varētu šo smilšu sauju nemest, Bet to vairs nevar, maijs bez tevis plauks. Ņem mūsu mīlestību, lai tev nesalst, Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz. […]
02.07.2011

Šalciet klusi, dzimtie meži, Mūž dziesma begusies, Pāri sirdij apklusušai Zeme smilšu

Šalciet klusi, dzimtie meži, Mūž dziesma begusies, Pāri sirdij apklusušai Zeme smilšu sagšu klāj. (A.Balodis)
02.07.2011

Domas sāp.Un neapstājas. Domām šonakt gala nav. Akli logi. Tumša māja. Tumsā balta svece

Domas sāp.Un neapstājas. Domām šonakt gala nav. Akli logi. Tumša māja. Tumsā balta svece raud.
02.07.2011

Saule nenodzisa, Palika arī pasaule visa, Tikai cilvēks gāja, projām gāja Uz zemes mājām.

Saule nenodzisa, Palika arī pasaule visa, Tikai cilvēks gāja, projām gāja Uz zemes mājām. (D.Avotiņa)