Pēdējā gaitā

02.07.2011

Skumji noliec galvas priedes klusā’, Nolīst ziedos rīta mirdzums silts. Nošalc vēsma

Skumji noliec galvas priedes klusā’, Nolīst ziedos rīta mirdzums silts. Nošalc vēsma mierīga, lai dusa, Lai Tev viegla dzimtās zemes smilts.
02.07.2011

Tik liela, skaista pasaule, Bet tevim vairs tur vietas nava, Un klusā, tumšā pazemē, Mums

Tik liela, skaista pasaule, Bet tevim vairs tur vietas nava, Un klusā, tumšā pazemē, Mums jānes mīlsetība sava. (A.Dāle)
02.07.2011

Kaut varētu šo smilšu sauju nemest, Bet to vairs nevar, maijs bez tevis plauks. Ņem mūsu

Kaut varētu šo smilšu sauju nemest, Bet to vairs nevar, maijs bez tevis plauks. Ņem mūsu mīlestību, lai tev nesalst, Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz. […]
02.07.2011

Šalciet klusi, dzimtie meži, Mūž dziesma begusies, Pāri sirdij apklusušai Zeme smilšu

Šalciet klusi, dzimtie meži, Mūž dziesma begusies, Pāri sirdij apklusušai Zeme smilšu sagšu klāj. (A.Balodis)
02.07.2011

Domas sāp.Un neapstājas. Domām šonakt gala nav. Akli logi. Tumša māja. Tumsā balta svece

Domas sāp.Un neapstājas. Domām šonakt gala nav. Akli logi. Tumša māja. Tumsā balta svece raud.
02.07.2011

Saule nenodzisa, Palika arī pasaule visa, Tikai cilvēks gāja, projām gāja Uz zemes mājām.

Saule nenodzisa, Palika arī pasaule visa, Tikai cilvēks gāja, projām gāja Uz zemes mājām. (D.Avotiņa)
02.07.2011

Sāp sirds, no tēva šķiroties, Kad viņa taka smilšu kalnā iet. (J.Rūsiņš)

Sāp sirds, no tēva šķiroties, Kad viņa taka smilšu kalnā iet. (J.Rūsiņš)
02.07.2011

Dusi saldi, mīļo tētiņ, Mūža miegs lai ir tev salds. Auklēs tevi rasa rīti, Ziedi klās

Dusi saldi, mīļo tētiņ, Mūža miegs lai ir tev salds. Auklēs tevi rasa rīti, Ziedi klās un sniedziņš balts.
02.07.2011

Saņem, labā Zemes māte, Vienu sirmu māmuliņu. Sasedz viņu silti, silti Savām smilšu

Saņem, labā Zemes māte, Vienu sirmu māmuliņu. Sasedz viņu silti, silti Savām smilšu villainēm.