Nestundā

07.09.2013

Iet minūtes dienas nedēļas mēneši mana sirds joprojām mīl tevi

Iet minūtes dienas nedēļas mēneši mana sirds joprojām mīl tevi nespēju aizmirst kaut vēlos no visas sirds to izdari man nav spēka cīnīties ar šīm jūtam […]
02.07.2011

Raugoties debesis tur tevi redzu Es, Ak vējš jel šo tēiu neaiznes! Es mīiu to,kaut tikai

Raugoties debesis tur tevi redzu Es, Ak vējš jel šo tēiu neaiznes! Es mīiu to,kaut tikai rēgu, Bez viņa nezinu es dzivej jēgu !!!
02.07.2011

Ja Tev grūti – smaidīt sāc, Uzdziedi. Uz mežu nāc! Saposies un ļaudīs ej! Sirdī sāpes?

Ja Tev grūti – smaidīt sāc, Uzdziedi. Uz mežu nāc! Saposies un ļaudīs ej! Sirdī sāpes? Rosies, smej!
02.07.2011

Kad gulbji aizlaižas,tad trešā dienā snigs, bet grūtākais mums būs šīs trīs dienas-

Kad gulbji aizlaižas,tad trešā dienā snigs, bet grūtākais mums būs šīs trīs dienas- bez sniegs un gulbjiem debesīs….
02.07.2011

Lēni līgojas koku galotnes, Vēsi pūš vējš, Strauji pukst sirds, Lēni pazūdi tu…

Lēni līgojas koku galotnes, Vēsi pūš vējš, Strauji pukst sirds, Lēni pazūdi tu…
02.07.2011

Neviena mākoņa. Pa zilu debess pļavu, Tik saule riet Un zeltu riekšām sēj. Varbūt

Neviena mākoņa. Pa zilu debess pļavu, Tik saule riet Un zeltu riekšām sēj. Varbūt, ka izmainīsies Šodien dzīve tava, Tik jānotic, Ka tu to tomēr spēj.
02.07.2011

Mēs mirstam, lai piedzimtu no jauna!

Mēs mirstam, lai piedzimtu no jauna!
02.07.2011

Neskumsti, ja sapņi nepiepildās, retam lemts tik būt laimīgam, Ja mīlai atbildes nav

Neskumsti, ja sapņi nepiepildās, retam lemts tik būt laimīgam, Ja mīlai atbildes nav, Necenties ar varu to gūt…
02.07.2011

Ja mūs izšķirs, kas tad piedos Dzīvei abus mūs? Kas? Jo katros pieneņziedos Tavas acis

Ja mūs izšķirs, kas tad piedos Dzīvei abus mūs? Kas? Jo katros pieneņziedos Tavas acis būs. (O. Vācietis)