Līgo un Jāņos

02.07.2011

kas grib Jāņu alu dzert, Jānu sieru uzkozdams. Tam bus Jānu vakarā Jauns Jānīts jāuztaisa.

kas grib Jāņu alu dzert, Jānu sieru uzkozdams. Tam bus Jānu vakarā Jauns Jānīts jāuztaisa.
02.07.2011

Es jums saku, Jāņa bērni, Metat kokus no celiņa; Jās Dieviņis,brauks Laimīte, kritīs

Es jums saku, Jāņa bērni, Metat kokus no celiņa; Jās Dieviņis,brauks Laimīte, kritīs Laimes kumeliņis. /latv.t.dz/
02.07.2011

Pūt, Jānīti, vara tauri Pašā Jāņu vakarā, Lai sanāca Jāņa bērni, Lai dziedāja

Pūt, Jānīti, vara tauri Pašā Jāņu vakarā, Lai sanāca Jāņa bērni, Lai dziedāja Jāņu dziesmas, Lai dziedāja Jāņu dziesmas, Lai atnesa Jāņu zāles, Lai iedzēra Jāņu […]
02.07.2011

Ir zāļu vakars lēnprātīgs un svinīgs un vēlu, vēlu augsta, augsta saule pār bāreņu

Ir zāļu vakars lēnprātīgs un svinīgs un vēlu, vēlu augsta, augsta saule pār bāreņu un mātesmeitu pierēm, pār vedeklu un māršu gaišām pierēm. Drīz saule griezīsies. […]
02.07.2011

lai kausi pilni alus, lai netraucē jums lietus. bet galvenais lai paģiras nav lielas, un

lai kausi pilni alus, lai netraucē jums lietus. bet galvenais lai paģiras nav lielas, un lai nepukojas sievas!!!!
02.07.2011

es uzliku saimniekam Ozoliņa vainadziņu, lai tam auga tādi zirgi Kā kuplie ozoliņi.

es uzliku saimniekam Ozoliņa vainadziņu, lai tam auga tādi zirgi Kā kuplie ozoliņi.
02.07.2011

Es nopinu vainadziņu Visādām lapiņām, Ziedēj` mans vainadziņš Visādiem ziediņiem.

Es nopinu vainadziņu Visādām lapiņām, Ziedēj` mans vainadziņš Visādiem ziediņiem.
02.07.2011

Sarijušies riepu dūmus, līgotāji meklē krūmus, rītam austot Jānis klusi, streipuļoja

Sarijušies riepu dūmus, līgotāji meklē krūmus, rītam austot Jānis klusi, streipuļoja uz māju pusi!!!
02.07.2011

Es savai Jāņa mātei Došu ziedu vainadziņu, Lai tai aug labas govis Ziedainām kājiņām.

Es savai Jāņa mātei Došu ziedu vainadziņu, Lai tai aug labas govis Ziedainām kājiņām.