Līgo un Jāņos

02.07.2011

Tās vien bija Jāņu zāles, Ko plūc jāņu vakarā; Plūks rīta, saulītē, Nebūs vairs

Tās vien bija Jāņu zāles, Ko plūc jāņu vakarā; Plūks rīta, saulītē, Nebūs vairs Jāņu zāles.
02.07.2011

Es nopinu vainadziņu Visādām lapiņām, Ziedēj` mans vainadziņš Visādiem ziediņiem.

Es nopinu vainadziņu Visādām lapiņām, Ziedēj` mans vainadziņš Visādiem ziediņiem.
02.07.2011

Kas palēja sudrabiņu Pie Jānīša nama duru? Jāņa bērni pielējuši, Jāņa nakti līgojot.

Kas palēja sudrabiņu Pie Jānīša nama duru? Jāņa bērni pielējuši, Jāņa nakti līgojot. /latv.t.dz/
02.07.2011

Es jums saku, jaunas meitas, Jāņu nakti neguļat. Kas gulēja Jāņu nakti, Mūžam vīra

Es jums saku, jaunas meitas, Jāņu nakti neguļat. Kas gulēja Jāņu nakti, Mūžam vīra nedabūs.
02.07.2011

Ņem, Jānīti, melnu zirgu, Apjāj mūsu tīrumiņus: Izmin usnes, izmin zāles, lai aug

Ņem, Jānīti, melnu zirgu, Apjāj mūsu tīrumiņus: Izmin usnes, izmin zāles, lai aug tīra labībiņa.
02.07.2011

Visu gadu nedabūju, Ko dabūju Jāņu nakti: Dabūj` sedlus, dabūj` zirgu, Dabūj` skaistu

Visu gadu nedabūju, Ko dabūju Jāņu nakti: Dabūj` sedlus, dabūj` zirgu, Dabūj` skaistu pi…iņu.
02.07.2011

Es jums saku, Jāņa bērni, Metat kokus no celiņa; Jās Dieviņis,brauks Laimīte, kritīs

Es jums saku, Jāņa bērni, Metat kokus no celiņa; Jās Dieviņis,brauks Laimīte, kritīs Laimes kumeliņis. /latv.t.dz/
02.07.2011

Lai ir daiļa Jāņa sēta, Kupla saime, bagāts galds, Krievs ir krievs, bet latvis – latvis

Lai ir daiļa Jāņa sēta, Kupla saime, bagāts galds, Krievs ir krievs, bet latvis – latvis, Vodka sīva, alus salds!
02.07.2011

Ir zāļu vakars lēnprātīgs un svinīgs un vēlu, vēlu augsta, augsta saule pār bāreņu

Ir zāļu vakars lēnprātīgs un svinīgs un vēlu, vēlu augsta, augsta saule pār bāreņu un mātesmeitu pierēm, pār vedeklu un māršu gaišām pierēm. Drīz saule griezīsies. […]