Līgo un Jāņos

02.07.2011

Visa laba Jāņa zāle, Ko rauj Jāņa vakarā: Elkšņa lapa, dadža lapa, Cerā rauta papardīte.

Visa laba Jāņa zāle, Ko rauj Jāņa vakarā: Elkšņa lapa, dadža lapa, Cerā rauta papardīte.
02.07.2011

Visas puķes uzziedēja, Papardīte neziedēja, Tā ziedēja Jāņu nakti Zeltītiem ziediņiem.

Visas puķes uzziedēja, Papardīte neziedēja, Tā ziedēja Jāņu nakti Zeltītiem ziediņiem.
02.07.2011

Līgotāji, līgotāji, Nav vairs tālu Jāņu diena: Šī dieniņa, rīt dieniņa, Parīt

Līgotāji, līgotāji, Nav vairs tālu Jāņu diena: Šī dieniņa, rīt dieniņa, Parīt pati Jāņu diena.
02.07.2011

Jānīts savu Līgu sēja Pie akmeņa sētiņā. Pats Jānītis tautās ies, Papardes ziedu

Jānīts savu Līgu sēja Pie akmeņa sētiņā. Pats Jānītis tautās ies, Papardes ziedu lūkoties.
02.07.2011

Nelīst`, lietus, nelīst`lietus, Šodien lietus nevajaga – Salīs manas Jāņu zāles,

Nelīst`, lietus, nelīst`lietus, Šodien lietus nevajaga – Salīs manas Jāņu zāles, Salīs paši Jāņa bērni.