Līgo un Jāņos

02.07.2011

Ai,jauko Jāņu nakti, It ne mirkli negulēju.- Gar ausīm odi sīca, Kas tur velns par gulēšanu.

Ai,jauko Jāņu nakti, It ne mirkli negulēju.- Gar ausīm odi sīca, Kas tur velns par gulēšanu.
02.07.2011

Jānīt’s sēd kalniņā, Mētelītis mugurā; Lasāt, meitas, Jāņu zāli, Dāviniet Jānītim.

Jānīt’s sēd kalniņā, Mētelītis mugurā; Lasāt, meitas, Jāņu zāli, Dāviniet Jānītim.
02.07.2011

Īsa, īsa Jāņu nakts Par visām naksniņām: Vienā malā saule gāja, Otrā saule uzlīgoja.

Īsa, īsa Jāņu nakts Par visām naksniņām: Vienā malā saule gāja, Otrā saule uzlīgoja.
02.07.2011

Līgo saule, līgo bite Pa lielo tīrumiņu, Saule – ziedus kaltēdama, Bite – ziedus lasīdama.

Līgo saule, līgo bite Pa lielo tīrumiņu, Saule – ziedus kaltēdama, Bite – ziedus lasīdama.
02.07.2011

Es nopinu vainadziņu Visādām lapiņām, Ziedēj’ mans vainadziņš Visādiem ziediņiem.

Es nopinu vainadziņu Visādām lapiņām, Ziedēj’ mans vainadziņš Visādiem ziediņiem.