Līgo un Jāņos

16.06.2016

Es savā zemītē-savs es tēva bāleliņš.Svešajā zemītē,svešs es zemes arājiņš!

Es savā zemītē-savs es tēva bāleliņš.Svešajā zemītē,svešs es zemes arājiņš! Es lūdzos DIEVIŅAM sev saulītes veselību,savai tautai mieru sirdī PASAULĪTEI-mīlestību! (iesūtīja Zina)
16.06.2016

Es iepinu vainagā mīlestības dzīpariņu,lai staigātu mūs Jānīts mīlestības savažots!

Es iepinu vainagā mīlestības dzīpariņu,lai staigātu mūs Jānīts mīlestības savažots! Dod,Jānīti,meitām alu ar tām baltām putiņām, lai meitiņas rotājās ar to balto tikumiņu! (iesūtīja Zina)
16.06.2016

Es nopinu JĀNĪTIM baltu grietu vainadziņu,vidū liku magonīti kā sirsniņu azotē!

Es nopinu JĀNĪTIM baltu grietu vainadziņu,vidū liku magonīti kā sirsniņu azotē! Mīli mani tā, JĀNĪTI,kā saulīti debesīs!Lai mirdzēja man actiņas, kā rasiņa ziediņā! (iesūtīja Zina)
02.07.2011

Jāņa māte izpušķoja Ar apsēm istabiņu. Vai tev trūka bērzu,kļavu Vai kuplā ozoliņa?

Jāņa māte izpušķoja Ar apsēm istabiņu. Vai tev trūka bērzu,kļavu Vai kuplā ozoliņa?
02.07.2011

Ņem spēku no jāņuzālēm, Ko tās tev šovakar sniedz- Tas paliks ar tevi tik ilgi, Kaut

Ņem spēku no jāņuzālēm, Ko tās tev šovakar sniedz- Tas paliks ar tevi tik ilgi, Kaut sen būs novītis zieds.
02.07.2011

Jāņu dienas rītā jānogriež papardes kāts pie pamatnes, un ar burtu, kas būs redzams

Jāņu dienas rītā jānogriež papardes kāts pie pamatnes, un ar burtu, kas būs redzams griezuma vietā, sāksies nākamā vīra vai sievas vārds.
02.07.2011

JānīC dzēra alutiņu, Visi smējās tik par viņu. Šis nu sabēdājies mauj: ?Gribat

JānīC dzēra alutiņu, Visi smējās tik par viņu. Šis nu sabēdājies mauj: ?Gribat, lai jūs visus kauj!?? JānīC ēd sieru. ?Liekat man mieru!? Visi sāk nu […]
02.07.2011

Mūs Jānītis klēti taisa, grib rudeni sievu ņemt. Ne jumtiņa,ne spārĪtes, Jau gultiņa

Mūs Jānītis klēti taisa, grib rudeni sievu ņemt. Ne jumtiņa,ne spārĪtes, Jau gultiņa apakšā.
02.07.2011

Aiz kalniņa dūmi kūp. Kas tos dūmus kūpināja? Jāņu bērni kūpināja, Jāņu zāles

Aiz kalniņa dūmi kūp. Kas tos dūmus kūpināja? Jāņu bērni kūpināja, Jāņu zāles lasīdami.