Līgo un Jāņos

16.06.2016

Es savā zemītē-savs es tēva bāleliņš.Svešajā zemītē,svešs es zemes arājiņš!

Es savā zemītē-savs es tēva bāleliņš.Svešajā zemītē,svešs es zemes arājiņš! Es lūdzos DIEVIŅAM sev saulītes veselību,savai tautai mieru sirdī PASAULĪTEI-mīlestību! (iesūtīja Zina)
16.06.2016

Es iepinu vainagā mīlestības dzīpariņu,lai staigātu mūs Jānīts mīlestības savažots!

Es iepinu vainagā mīlestības dzīpariņu,lai staigātu mūs Jānīts mīlestības savažots! Dod,Jānīti,meitām alu ar tām baltām putiņām, lai meitiņas rotājās ar to balto tikumiņu! (iesūtīja Zina)
16.06.2016

Es nopinu JĀNĪTIM baltu grietu vainadziņu,vidū liku magonīti kā sirsniņu azotē!

Es nopinu JĀNĪTIM baltu grietu vainadziņu,vidū liku magonīti kā sirsniņu azotē! Mīli mani tā, JĀNĪTI,kā saulīti debesīs!Lai mirdzēja man actiņas, kā rasiņa ziediņā! (iesūtīja Zina)
02.07.2011

JānīC dzēra alutiņu, Visi smējās tik par viņu. Šis nu sabēdājies mauj: ?Gribat

JānīC dzēra alutiņu, Visi smējās tik par viņu. Šis nu sabēdājies mauj: ?Gribat, lai jūs visus kauj!?? JānīC ēd sieru. ?Liekat man mieru!? Visi sāk nu […]
02.07.2011

Mūs Jānītis klēti taisa, grib rudeni sievu ņemt. Ne jumtiņa,ne spārĪtes, Jau gultiņa

Mūs Jānītis klēti taisa, grib rudeni sievu ņemt. Ne jumtiņa,ne spārĪtes, Jau gultiņa apakšā.
02.07.2011

Aiz kalniņa dūmi kūp. Kas tos dūmus kūpināja? Jāņu bērni kūpināja, Jāņu zāles

Aiz kalniņa dūmi kūp. Kas tos dūmus kūpināja? Jāņu bērni kūpināja, Jāņu zāles lasīdami.
02.07.2011

Kas tur nāk pār laukiem droši, Kam tāds kažoks balts un plats? Tas ir Jāņa tēvs zem

Kas tur nāk pār laukiem droši, Kam tāds kažoks balts un plats? Tas ir Jāņa tēvs zem grādiem Nospriedis, ka Jaunais gads.
02.07.2011

Kam man tos Līgo svētkus vienu reizi vasarā?!!! Kad es gribu, tad es dzeru, kaut vai rītā

Kam man tos Līgo svētkus vienu reizi vasarā?!!! Kad es gribu, tad es dzeru, kaut vai rītā, vakarā!!!
02.07.2011

Jānīt`s sēd kalniņā, Mētelītis mugurā; Lasāt, meitas, Jāņu zāli, Dāviniet Jānītim.

Jānīt`s sēd kalniņā, Mētelītis mugurā; Lasāt, meitas, Jāņu zāli, Dāviniet Jānītim.