Lieldienām

02.07.2011

Lieldienās, kad saule lēca, Zvēri modāsm gailis rēca, Visi stāv un acis bola, Zaķis

Lieldienās, kad saule lēca, Zvēri modāsm gailis rēca, Visi stāv un acis bola, Zaķis tetovē sev olas!
02.07.2011

Zaķiem šodien darba diena, Ola jāstiepj simtu viena, Tiks tās krāsotas un sistas, Tā

Zaķiem šodien darba diena, Ola jāstiepj simtu viena, Tiks tās krāsotas un sistas, Tā, ka bālēs ciema vistas!
02.07.2011

Nepadodies tautu meita, Vīru svētkus svinēdama. Sit tautiešam olas pušu, Lai plīst čaula

Nepadodies tautu meita, Vīru svētkus svinēdama. Sit tautiešam olas pušu, Lai plīst čaula brakšķedama.
02.07.2011

“Jēzus dzīvs!“ klau,zvanu skaņas zemei pāri viļņojas. “Jēzus dzīvs“ šalc mežu

“Jēzus dzīvs!“ klau,zvanu skaņas zemei pāri viļņojas. “Jēzus dzīvs“ šalc mežu gali,priekā ziedi atveras. “Jēzus dzīvs“-tas atbalsojas tuvumā un tālumā. “Jēzus dzīvs“-mirdz spožāk saule,ūdeņos mirdz staru […]
02.07.2011

Vij perēkli cīrulis no saules stariem, Un ausmu ķīvīte vij savai ligzdai klāt. Ir zaķi

Vij perēkli cīrulis no saules stariem, Un ausmu ķīvīte vij savai ligzdai klāt. Ir zaķi sākuši pa novakariem Pa olai nokrāsot un savos grozos krāt. Pa […]
02.07.2011

Mazs zaķīts sēž zem vannas tam bail, ka olas neuzliek uz pannas; Zem vannas tumsā acis

Mazs zaķīts sēž zem vannas tam bail, ka olas neuzliek uz pannas; Zem vannas tumsā acis zib, jo vēl kāds nokrāsot tās grib!
02.07.2011

Kalna galā balts un tīrs, Lieldienās stāv sniegavīrs. Acu vietā olas baltas, Bet uz

Kalna galā balts un tīrs, Lieldienās stāv sniegavīrs. Acu vietā olas baltas, Bet uz galvas ausis staltas. Pautu vietā nav nekā, Jo tie visi katliņā!
02.07.2011

Zaķīts zilus dūmus pūta, Sveicienus no manis sūta; Cieni olas tā kā nākas, Jo no olām

Zaķīts zilus dūmus pūta, Sveicienus no manis sūta; Cieni olas tā kā nākas, Jo no olām dzīve sākas!
02.07.2011

Mīksts un apaļš šis tik smaida. Pūpolītis svētkus gaida. Kadiķītis blakus smej, Saule

Mīksts un apaļš šis tik smaida. Pūpolītis svētkus gaida. Kadiķītis blakus smej, Saule pāri starus lej.