Kristībām

20.09.2012

Ik katrs bērniņš piedzimst svēts, Balts zirņa zieds-nevienas melnas strīpas

Ik katrs bērniņš piedzimst svēts, Balts zirņa zieds-nevienas melnas strīpas /Ā.Elksne/ (iesūtīja Elizabete C.)
02.07.2011

Vien gaišas mīlestības vārdā, Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj, No mīlas ņemts

Vien gaišas mīlestības vārdā, Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj, No mīlas ņemts un mīlai atdots, Tam mīlestību tālāk nest.
02.07.2011

Cilvēciņš, ļaužu bērns, Gadu rāpus vazājas. Kumeliņš – dzīvnieciņš, Ātri tek

Cilvēciņš, ļaužu bērns, Gadu rāpus vazājas. Kumeliņš – dzīvnieciņš, Ātri tek kājiņām!
02.07.2011

Lai laimas roka ceļas svētījot Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu. Lai darba tikumu un

Lai laimas roka ceļas svētījot Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu. Lai darba tikumu un gudrību tam dod, Lai viņa bērnība kā ziedu pilna pļava, Kur […]
02.07.2011

Tauriņš piedzima Skaļajā cilvēku pūlī Un visi apklusa – Audz liels, Tu, mazais Brīnum!

Tauriņš piedzima Skaļajā cilvēku pūlī Un visi apklusa – Audz liels, Tu, mazais Brīnum!
02.07.2011

aikam stārķis kļūdījās, Kaut kas viņam misējās. Kosmonauts bij`cerēts, gaidīts

aikam stārķis kļūdījās, Kaut kas viņam misējās. Kosmonauts bij`cerēts, gaidīts, Atskrien meitēns mīļš un smaidīgs!
02.07.2011

Kā ozoliņš,kas piedzimis no zīles Un savās saknēs zemes spēku smeļ, Tā Jūsu sirdis

Kā ozoliņš,kas piedzimis no zīles Un savās saknēs zemes spēku smeļ, Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas, Pret sauli savu mazo bērnu ceļ. Lai puisēns aug,lai […]
02.07.2011

Tik daudz Tev visa vēl priekšā, Jo vēl tikai sācies Tavs rīts, Ej,pasaulē mazulīti

Tik daudz Tev visa vēl priekšā, Jo vēl tikai sācies Tavs rīts, Ej,pasaulē mazulīti, Tev vecāku mīla ies līdz!
02.07.2011

Starp daudzām zvaigznēm nu tagad arī Tavējā mirdz, No pasaules vējiem to sargās mīlošo

Starp daudzām zvaigznēm nu tagad arī Tavējā mirdz, No pasaules vējiem to sargās mīlošo vecāku sirds!