Ģimenei

02.07.2011

Sakas liktas labprātīgi, Vezums jāvelk saprātīgi. Kas pār ilksi kāju liks, Tam ar pātadziņu

Sakas liktas labprātīgi, Vezums jāvelk saprātīgi. Kas pār ilksi kāju liks, Tam ar pātadziņu tiks.
02.07.2011

Mirkli padomājat, pirms kausus pilnus lejat, Mirkli padomājat, pirms dzīvē tālāk ejat.

Mirkli padomājat, pirms kausus pilnus lejat, Mirkli padomājat, pirms dzīvē tālāk ejat. Tālāk – kopējas takas, kopēja laiva un irkļi, Tālāk – kopēja bēda un kopēji […]
02.07.2011

Saules mūžu nodzīvot, Gredzentiņus nemainot.

Saules mūžu nodzīvot, Gredzentiņus nemainot.
02.07.2011

Zelta rudens zelta pārslas bārsta, Zelta mūžs ar darbu vaiņagots, Visiem mums no Jūsu

Zelta rudens zelta pārslas bārsta, Zelta mūžs ar darbu vaiņagots, Visiem mums no Jūsu dienu pūra Ir pa kādai riekšaviņai dots.
02.07.2011

Būs kalngali, straumes un kraujas, Būs meži, kur ezeri tumst, Bet sauli ja turēsiet plaukstās

Būs kalngali, straumes un kraujas, Būs meži, kur ezeri tumst, Bet sauli ja turēsiet plaukstās, Būs silti gan citiem, gan jums.
02.07.2011

Glabā plīvuru balto, Neizkar debesu lietiem, Taureņa spārns Tik samircis nevarēs diet..

Glabā plīvuru balto, Neizkar debesu lietiem, Taureņa spārns Tik samircis nevarēs diet.. Visbaltāko uzticību Jel iekaliet dvēselēs savās, No sniega līdz sniegam Cauri tālumiem ievas zied.
02.07.2011

No dienas šīs sāk divi bērzi šalkt, No sulu salduma un plauksmes apreibuši, Lai nebeidz

No dienas šīs sāk divi bērzi šalkt, No sulu salduma un plauksmes apreibuši, Lai nebeidz tie pēc pavasara alkt Vēl tad, kad birze būs tiem apkārt […]
02.07.2011

Es strauta ūdeni tev krūzē nesu, Cik dīvaini, ka sagadījās tā – Man pašai sudrablāse

Es strauta ūdeni tev krūzē nesu, Cik dīvaini, ka sagadījās tā – Man pašai sudrablāse palika uz rokām, Ko it nevienam tagad neatņemt. Vēl kaut kur […]
02.07.2011

Divas baltas laivas Vējš pa jūru triec Kaut kāds ērkšķains reibums Liek tām satikties

Divas baltas laivas Vējš pa jūru triec Kaut kāds ērkšķains reibums Liek tām satikties Vēja spēks ir patiess Laivas izšķirt spēs Bet, kas būs ja laivas […]