Ģimenei

02.07.2011

Tas ir sauciens, kuru nevar aizmirst, Tā ir mīla, kura nedrīkst rimt, Trejas dzīves ja

Tas ir sauciens, kuru nevar aizmirst, Tā ir mīla, kura nedrīkst rimt, Trejas dzīves ja jums tiktu dotas, Citas mīlas mūžam nedrīkst dzimt!
02.07.2011

No bērnības līdz šai dienai, caur dārziem ilgi iets – no ziedošas ābeles vienas, pie

No bērnības līdz šai dienai, caur dārziem ilgi iets – no ziedošas ābeles vienas, pie deniņiem pieglaudies zieds….
02.07.2011

Šinī vietā būs Jums labi, To kliedz visi sētas stabi Durvju zvans lai skaļi kauc Mūs

Šinī vietā būs Jums labi, To kliedz visi sētas stabi Durvju zvans lai skaļi kauc Mūs lai bieži ciemos sauc!
02.07.2011

Sakas liktas labprātīgi, Vezums jāvelk saprātīgi. Kas pār ilksi kāju liks, Tam ar pātadziņu

Sakas liktas labprātīgi, Vezums jāvelk saprātīgi. Kas pār ilksi kāju liks, Tam ar pātadziņu tiks.
02.07.2011

Mirkli padomājat, pirms kausus pilnus lejat, Mirkli padomājat, pirms dzīvē tālāk ejat.

Mirkli padomājat, pirms kausus pilnus lejat, Mirkli padomājat, pirms dzīvē tālāk ejat. Tālāk – kopējas takas, kopēja laiva un irkļi, Tālāk – kopēja bēda un kopēji […]
02.07.2011

Saules mūžu nodzīvot, Gredzentiņus nemainot.

Saules mūžu nodzīvot, Gredzentiņus nemainot.
02.07.2011

Zelta rudens zelta pārslas bārsta, Zelta mūžs ar darbu vaiņagots, Visiem mums no Jūsu

Zelta rudens zelta pārslas bārsta, Zelta mūžs ar darbu vaiņagots, Visiem mums no Jūsu dienu pūra Ir pa kādai riekšaviņai dots.
02.07.2011

Būs kalngali, straumes un kraujas, Būs meži, kur ezeri tumst, Bet sauli ja turēsiet plaukstās

Būs kalngali, straumes un kraujas, Būs meži, kur ezeri tumst, Bet sauli ja turēsiet plaukstās, Būs silti gan citiem, gan jums.
02.07.2011

Glabā plīvuru balto, Neizkar debesu lietiem, Taureņa spārns Tik samircis nevarēs diet..

Glabā plīvuru balto, Neizkar debesu lietiem, Taureņa spārns Tik samircis nevarēs diet.. Visbaltāko uzticību Jel iekaliet dvēselēs savās, No sniega līdz sniegam Cauri tālumiem ievas zied.