Ģimenei

02.07.2011

Pirms ceļā dodies ir jāzin, kurp iet, Ir jāmācās atrast un nepagurt, No slapjiem žagariem

Pirms ceļā dodies ir jāzin, kurp iet, Ir jāmācās atrast un nepagurt, No slapjiem žagariem uguni kurt, No nespodra krama dzirksteli šķilt, Un sasildīt citus, gan […]
02.07.2011

Lai arī tad, kad sarmā mirdzēs mati, Jums mīlestība ir tā pati!

Lai arī tad, kad sarmā mirdzēs mati, Jums mīlestība ir tā pati!
02.07.2011

Tev pateicos par zvaigzni svētku dienā, Par oglēm pavardā, kad ārā snieg, Par veldzes

Tev pateicos par zvaigzni svētku dienā, Par oglēm pavardā, kad ārā snieg, Par veldzes bagātību ūdens malkā vienā, kas mīlestībā sniegts.
02.07.2011

Sakas liktas labprātīgi, Vezums jāvelk saprātīgi. Kas pār ilksi kāju liks, Tam ar pātadziņu

Sakas liktas labprātīgi, Vezums jāvelk saprātīgi. Kas pār ilksi kāju liks, Tam ar pātadziņu tiks.
02.07.2011

Būs kalngali, straumes un kraujas, Būs ezeri, meži kur tumst, Bet sauli, ja turēsiet saujās

Būs kalngali, straumes un kraujas, Būs ezeri, meži kur tumst, Bet sauli, ja turēsiet saujās Būs silti gan citiem, gan jums.
02.07.2011

Saules mūžu nodzīvot, Gredzentiņus nemainot.

Saules mūžu nodzīvot, Gredzentiņus nemainot.
02.07.2011

Lai labie vārdi, gadiem krāti Nu nogāžās pār sievasmāti!

Lai labie vārdi, gadiem krāti Nu nogāžās pār sievasmāti!
02.07.2011

Būs kalngali, straumes un kraujas, Būs meži, kur ezeri tumst, Bet sauli ja turēsiet plaukstās

Būs kalngali, straumes un kraujas, Būs meži, kur ezeri tumst, Bet sauli ja turēsiet plaukstās, Būs silti gan citiem, gan jums.
02.07.2011

Ja nav ne zvaigznītes, kas gaismu dod, Var pasaule bez ziediem un bez skaņām būt – Likt

Ja nav ne zvaigznītes, kas gaismu dod, Var pasaule bez ziediem un bez skaņām būt – Likt visam gavilēt un vizuļot Var maza, sīka cilvēkbērna sirds, […]