Ģimenei

02.07.2011

Mūžam saulainas lai divas dzīves, Ko gredzens šodien vienā sien!

Mūžam saulainas lai divas dzīves, Ko gredzens šodien vienā sien!
02.07.2011

Roku rokā tā kā šodien Visu mūžu nostaigāt!

Roku rokā tā kā šodien Visu mūžu nostaigāt!
02.07.2011

Darbos gāju, grūt` redzēju,- Bet neteicu māmiņai – Lai tā visu nezināja, Lai tā žēli

Darbos gāju, grūt` redzēju,- Bet neteicu māmiņai – Lai tā visu nezināja, Lai tā žēli neraudāja.
02.07.2011

Dzīves ceļu šodien sāciet laimei, Ejiet to līdz sirmam vecumam!

Dzīves ceļu šodien sāciet laimei, Ejiet to līdz sirmam vecumam!
02.07.2011

Vējš aizšķir aizgājušo dienu lapas klusi, Tās vārsmās meklēju, Kur ierakstīts bij

Vējš aizšķir aizgājušo dienu lapas klusi, Tās vārsmās meklēju, Kur ierakstīts bij svētums… Kā baltu naktsvijoli Vakars sapni manās rokās liek….
02.07.2011

Tas ir sauciens, kuru nevar aizmirst, Tā ir mīla, kura nedrīkst rimt, Trejas dzīves ja

Tas ir sauciens, kuru nevar aizmirst, Tā ir mīla, kura nedrīkst rimt, Trejas dzīves ja jums tiktu dotas, Citas mīlas mūžam nedrīkst dzimt!
02.07.2011

No bērnības līdz šai dienai, caur dārziem ilgi iets – no ziedošas ābeles vienas, pie

No bērnības līdz šai dienai, caur dārziem ilgi iets – no ziedošas ābeles vienas, pie deniņiem pieglaudies zieds….
02.07.2011

Būs rītausmas, kas mūžos neizkvēlos, Un saulrieti, kas dzīvei cauri degs. Ja sirdis mīl

Būs rītausmas, kas mūžos neizkvēlos, Un saulrieti, kas dzīvei cauri degs. Ja sirdis mīl, tad novakaros vēlos Nekādi sniegi ziedus neapsegs.
02.07.2011

Nav iekdienības vairs, bet savāds svētums Tev apņem katru mātes rūpju soli. Un neredzams

Nav iekdienības vairs, bet savāds svētums Tev apņem katru mātes rūpju soli. Un neredzams kāds staru vaiņags vijas Ap pieri tev, kad bērniņu tu šūpo. Ak, […]