Ģimenei

02.07.2011

Liec ausi pie zemes un klausies, Kur tālumā zeme trīc: Nāk saule, nāk baltas dienas

Liec ausi pie zemes un klausies, Kur tālumā zeme trīc: Nāk saule, nāk baltas dienas, Nāk Tava laime līdz.
02.07.2011

Pirms ceļā dodies ir jāzin, kurp iet, Ir jāmācās atrast un nepagurt, No slapjiem žagariem

Pirms ceļā dodies ir jāzin, kurp iet, Ir jāmācās atrast un nepagurt, No slapjiem žagariem uguni kurt, No nespodra krama dzirksteli šķilt, Un sasildīt citus, gan […]
02.07.2011

Lai arī tad, kad sarmā mirdzēs mati, Jums mīlestība ir tā pati!

Lai arī tad, kad sarmā mirdzēs mati, Jums mīlestība ir tā pati!
02.07.2011

Ne tikai jaunību un prieku, bet arī sirmo matu sniegu, lai Jūs viens otrā mīlētu!

Ne tikai jaunību un prieku, bet arī sirmo matu sniegu, lai Jūs viens otrā mīlētu!
02.07.2011

Mūžam saulainas lai divas dzīves, Ko gredzens šodien vienā sien!

Mūžam saulainas lai divas dzīves, Ko gredzens šodien vienā sien!
02.07.2011

Darbos gāju, grūt` redzēju,- Bet neteicu māmiņai – Lai tā visu nezināja, Lai tā žēli

Darbos gāju, grūt` redzēju,- Bet neteicu māmiņai – Lai tā visu nezināja, Lai tā žēli neraudāja.
02.07.2011

Vējš aizšķir aizgājušo dienu lapas klusi, Tās vārsmās meklēju, Kur ierakstīts bij

Vējš aizšķir aizgājušo dienu lapas klusi, Tās vārsmās meklēju, Kur ierakstīts bij svētums… Kā baltu naktsvijoli Vakars sapni manās rokās liek….
02.07.2011

Sakļaujas bērzi un vējā šalc- Esiet laimīgi abi! Ezerā atsaucas vilnis balts – Diviem

Sakļaujas bērzi un vējā šalc- Esiet laimīgi abi! Ezerā atsaucas vilnis balts – Diviem kopā būs labi.
02.07.2011

Lai jūsu sirdis tāpat kā ogle prot Dot spēku citiem, pati sadegot. (J. Silazars)

Lai jūsu sirdis tāpat kā ogle prot Dot spēku citiem, pati sadegot. (J. Silazars)