Gadu mijai

02.07.2011

Nāk Jaunais gads ar sauli rokās, Lai auglīgs tas un saticīgs. Lai labi darbi raiti sokās

Nāk Jaunais gads ar sauli rokās, Lai auglīgs tas un saticīgs. Lai labi darbi raiti sokās, Lai gads šis ražens, pārticīgs!
02.07.2011

Laiks kā vienmēr tālāk steidzas, Jaunā gada gaitās sauc. Lai nekas nav nepaveicams

Laiks kā vienmēr tālāk steidzas, Jaunā gada gaitās sauc. Lai nekas nav nepaveicams, Lai ir prieka, laimes daudz!
02.07.2011

Jaunā gadā lielus priekus, Neņemt galvā dzīves niekus, Sapratni un mīlestību, Lielu

Jaunā gadā lielus priekus, Neņemt galvā dzīves niekus, Sapratni un mīlestību, Lielu dzīves daudzveidību!
02.07.2011

Ko Laimīte vēlēt grib Gadu miju sagaidot? Mazu rūpi, izturību Mīļus vārdus siltumam!

Ko Laimīte vēlēt grib Gadu miju sagaidot? Mazu rūpi, izturību Mīļus vārdus siltumam!
02.07.2011

Apklust minūtes, skan sekundes, sāk jaunu gadu laika rats, un pērnā gada vietā sāk dzīvot

Apklust minūtes, skan sekundes, sāk jaunu gadu laika rats, un pērnā gada vietā sāk dzīvot Jaunais gads.
02.07.2011

Ziemas un Saulgriežu kalnā Saule un cilvēki kāpj – Pārlūkot darbus, kas veikti, Sagaidīt

Ziemas un Saulgriežu kalnā Saule un cilvēki kāpj – Pārlūkot darbus, kas veikti, Sagaidīt jaunos, kas nāk…
02.07.2011

Ar leduspuķu aizmargotām rūtīm Tumst sniegains vecā gada novakars. Nevienu dienu tukšā

Ar leduspuķu aizmargotām rūtīm Tumst sniegains vecā gada novakars. Nevienu dienu tukšā neaizvadīt, Augt, audzināt, celt, dzīvē skaisto rādīt – Lai bagātīgi visi mūsu gadi. (Z. […]
02.07.2011

No sveču liesmām, No egļu zaru smaržas Ņem gaismu rītdienai Un spēku visam gadam!

No sveču liesmām, No egļu zaru smaržas Ņem gaismu rītdienai Un spēku visam gadam!
02.07.2011

Uz Jauno gadu dāvāsim Cits citam labus vārdus mēs, Lai tie pavisam neizzustu No steigas

Uz Jauno gadu dāvāsim Cits citam labus vārdus mēs, Lai tie pavisam neizzustu No steigas pilnās pasaules.