Gadu mijai

02.07.2011

Klusi, klusi nemanot nevienam, Kad vēl ārā zvaigznes spīd, kautrīgi pie mums ir nācis

Klusi, klusi nemanot nevienam, Kad vēl ārā zvaigznes spīd, kautrīgi pie mums ir nācis, Jau pie sliegšņa mīņājas, Jaunāgada rīts.
02.07.2011

Lēni lido sniega pārslas Vecās takas aizberot Gribētos Tev laimi vēlēt Jauno gadu

Lēni lido sniega pārslas Vecās takas aizberot Gribētos Tev laimi vēlēt Jauno gadu uzsākot!
02.07.2011

Degsmes pilns, ja būsi pats, Laimes pilns būs Jaunais gads! Lai sapņi piepildās un Sniega

Degsmes pilns, ja būsi pats, Laimes pilns būs Jaunais gads! Lai sapņi piepildās un Sniega takās nemaldās!
02.07.2011

Lai ik dienas pietiek spēka Katru bēdu atvairīt! Lai pat lāstekai aiz loga Vari silti uzsmaidīt!

Lai ik dienas pietiek spēka Katru bēdu atvairīt! Lai pat lāstekai aiz loga Vari silti uzsmaidīt!
02.07.2011

Nāk Jaunais gads ar sauli rokās, Lai auglīgs tas un saticīgs. Lai labi darbi raiti sokās

Nāk Jaunais gads ar sauli rokās, Lai auglīgs tas un saticīgs. Lai labi darbi raiti sokās, Lai gads šis ražens, pārticīgs!
02.07.2011

Laiks kā vienmēr tālāk steidzas, Jaunā gada gaitās sauc. Lai nekas nav nepaveicams

Laiks kā vienmēr tālāk steidzas, Jaunā gada gaitās sauc. Lai nekas nav nepaveicams, Lai ir prieka, laimes daudz!
02.07.2011

Jaunā gadā lielus priekus, Neņemt galvā dzīves niekus, Sapratni un mīlestību, Lielu

Jaunā gadā lielus priekus, Neņemt galvā dzīves niekus, Sapratni un mīlestību, Lielu dzīves daudzveidību!
02.07.2011

Ko Laimīte vēlēt grib Gadu miju sagaidot? Mazu rūpi, izturību Mīļus vārdus siltumam!

Ko Laimīte vēlēt grib Gadu miju sagaidot? Mazu rūpi, izturību Mīļus vārdus siltumam!
02.07.2011

Apklust minūtes, skan sekundes, sāk jaunu gadu laika rats, un pērnā gada vietā sāk dzīvot

Apklust minūtes, skan sekundes, sāk jaunu gadu laika rats, un pērnā gada vietā sāk dzīvot Jaunais gads.