Es iepinu vainagā mīlestības dzīpariņu,lai staigātu mūs Jānīts mīlestības savažots!

Es nopinu JĀNĪTIM baltu grietu vainadziņu,vidū liku magonīti kā sirsniņu azotē!
16.06.2016
Es savā zemītē-savs es tēva bāleliņš.Svešajā zemītē,svešs es zemes arājiņš!
16.06.2016

Es iepinu vainagā mīlestības dzīpariņu,lai staigātu mūs Jānīts mīlestības savažots!
Dod,Jānīti,meitām alu ar tām baltām putiņām, lai meitiņas rotājās ar to balto tikumiņu!

(iesūtīja Zina)