Es nopinu JĀNĪTIM baltu grietu vainadziņu,vidū liku magonīti kā sirsniņu azotē!

Jāņa māte izpušķoja Ar apsēm istabiņu. Vai tev trūka bērzu,kļavu Vai kuplā ozoliņa?
02.07.2011
Es iepinu vainagā mīlestības dzīpariņu,lai staigātu mūs Jānīts mīlestības savažots!
16.06.2016

Es nopinu JĀNĪTIM baltu grietu vainadziņu,vidū liku magonīti kā sirsniņu azotē!
Mīli mani tā, JĀNĪTI,kā saulīti debesīs!Lai mirdzēja man actiņas, kā rasiņa ziediņā!

(iesūtīja Zina)