Izturēju šos grūtos brīžu bez māmuliņas

Saulīte, saulīte
23.11.2013
Tu zini mana ģimene kas mana mīļā saulīte
17.01.2016

Izturēju šos grūtos brīžu bez māmuliņas,
Izcietu šīs dienas smagās bez tēva pleca,
Izturēju šīs ilgas lielās bez māsiņas.
Un sapratu kad bez ģimenes ir dzīvot grūti!

(iesūtīja Sendija)