No darba māmiņa pārnāks drīz es viņu ļoti gaidu

Mija, mija māmiņa es apsveikšu Tevi skanīgu dziesmiņu dziedāšu tev
13.05.2015
Laba mana māmuliņa
20.11.2015

No darba māmiņa pārnāks drīz es viņu ļoti gaidu. Kas māmiņu istabā ielaidīs, kas viņu saņems ar smaidu, kas atnest krēslu steigs, kas viņai mīļus vārdiņus teiks. Acis mirdz prieka dzirksteles es es…

(iesūtīja Katrīna)