Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs

Ai, odiņi masalīši, Neēdiet šovasar; Jau es gan šūpojos Visas trīs Lieldieniņas
02.07.2011
Lielas dienas rītiņā agri gāju šūpoties lai redzēju koku galus zelta saulē mirgojam.
25.03.2016

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.
Lieldienu saule lai atslīd arvien.

(iesūtīja Vanda)