Jo vairāk mēs steidzamies, jo mazāk mums laika

Uz mana galda guļ vijoles stīga
11.01.2012
Nav gala mūsu zinātkārei, prāta apmierinātība liecina par tā aprobežotību vai pagurumu.
12.01.2012

Jo vairāk mēs steidzamies, jo mazāk mums laika. Kā diriģējot simfoniju, – vissvarīgākais ieturēt pareizo tempu, tā tas arī katra cilvēka dzīvē. Ir arī jāiemācās – un man pašai tas bijis visgrūtāk – pacietīgi gaidīt.

/Zenta Mauriņa/