Izbaudi šo skaisto parādību plūšanu, šo dzīvi

Ja kaut kas nenotiek tā kā vajag
06.01.2012
Reizi dzīvē laime klaudzina pie ikviena cilvēka durvīm, taču bieži vien šajā laikā
09.01.2012

Izbaudi šo skaisto parādību plūšanu, šo dzīvi; šīs cēlās dzīves jūtas un augstās domas, miesas siltumu, kopību ar draugu, augstāko kopību ar masu, ar sevi pašu, visas pasaules rituma sakaru, – bet zini, ka tas nav tavas dzīves mērķis, tikai līdzeklis augstākam mērķim. Un augs tava bauda un tavs spēks.

/Jānis Rainis/