Ir divi ziņkāres veidi

Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus
05.01.2012
Darbs tevi dzen, darbs tevi dzeļ
05.01.2012

Ir divi ziņkāres veidi. Viens balstās uz egoismu un mudina mūs noskaidrot to, kas mums varētu būt derīgs. Otrs balstās uz iedomību, kas rodas no vēlēšanās noskaidrot to, ko nezina citi. /Fransuā VI de Larošfuko/