Nav laiks. Ir tikai mirkļi – ellišķi sāpīgi un dievišķi skaisti.