Nekas nav siltāks par sniega piku, ko viens cilvēks nes dāvināt otram.