Alkohols – tā ir anestēzija, kas ļauj pārciest operāciju ar nosaukumu – dzīve.