Bagātība neatbrīvo mūs no rūpēm, – tā tikai nomaina vienas rūpes ar citām.