Pieredze nav tas, kas notiek ar cilvēku; pieredze ir tas, kā cilvēks izmanto to, kas noticis ar viņu.

Ja tu tici uzvarai, uzvara ticēs tev.
22.11.2011
Bagātība neatbrīvo mūs no rūpēm, – tā tikai nomaina vienas rūpes ar citām.
22.11.2011

Pieredze nav tas, kas notiek ar cilvēku; pieredze ir tas, kā cilvēks izmanto to, kas noticis ar viņu. /Oldess Hakslijs/