Mēs maza cilts, Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.