Par lietām, ko nevar vairs grozīt, nevajag dusmoties