Laime nav atrodama bezdarbībā un mierā, bet kustībā un centībā