Tas, kurš domā, ka var iztikt bez citiem, stipri kļūdās

Pasaulē nav nekā tāda, kas būtu pilnīgi aplams
31.10.2011
Aiz manis stāv zvaigznes. Ko tu man padarīsi?!
31.10.2011

Tas, kurš domā, ka var iztikt bez citiem, stipri kļūdās. Bet tas, kurš domā, ka citi nevar iztikt bez viņa, kļūdās vēl vairāk. /Fransuā VI de Larošfuko/