Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties.