Ārsts vakarā pirms došanās mājup iegriežas palātā un atsveicinās no slimniekiem:

Ir simtiem slimību, bet veselība tikai viena. Uz veselību!
02.07.2011

Ārsts vakarā pirms došanās mājup iegriežas palātā un atsveicinās no slimniekiem:
-Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Ardievu! Uz redzēšanos!
Laiks arī mums doties mājup. Pacelsim ceļakāju, un uz redzēšanos!