Kam nav kauna, tas dzer tukšu līdz pašam dibenam, kas skaidru sirdi apzinās, tas glāzē

Slikts viņš ir, labs viņš nav, bet tomēr….. labāk, ka viņš ir , nekā,ka viņa nav!
02.07.2011

Kam nav kauna, tas dzer tukšu līdz pašam dibenam, kas skaidru sirdi apzinās, tas glāzē pili neatstās!