Man patīk vientulība. Lai tās burvīgumu divkāršotu, blakus nepieciešams kāds, kuram

Ubags klauvē pie bagātnieku durvīm. Kalpone pa logu uzsauc: – Ej prom, saimnieces nav mājās!
02.07.2011

Man patīk vientulība. Lai tās burvīgumu divkāršotu, blakus nepieciešams kāds, kuram stāstīt un stāstīt, cik brīnišķīga ir vientulība. Pacelsim glāzes par tādu vientulību, ko bauda divatā!